Vors nagerst

Åbyn Burträsk ligger runt en liten sjö Neboträsket och efter Bureälven ned mot Burträsket.